Verzuim organiseren

Schakel Verzuimmanagement helpt organisaties om meer grip op verzuim te krijgen. We helpen je om een optimaal verzuimbeleid te realiseren en adviseren wat de beste strategische aanpak is. Een goed en persoonlijk verzuimbeleid zorgt ervoor dat medewerkers duurzamer inzetbaar zijn en blijven.

Casemanagement

Met Casemanagement wordt het totale proces rond verzuim bewaakt volgens de Wet verbetering poortwachter. Alle acties vanaf de eerste ziekmelding tot een eventuele einde wachttijd bij 2 jaar ziekte. Ook kunnen we signaleringen afgeven over het verstrijken van wettelijk verplichte termijnen.

Een casemanager vervult een ondersteunende en signalerende rol. Hij of zij is goed op de hoogte van regelgeving, wetten en procedures en is de schakel tussen opdrachtgever, leidinggevende, werknemer en bedrijfsarts.

Nadert je langdurig zieke werknemer het einde van de 104 weken? Onze casemanagers kunnen contact onderhouden met UWV voor aanvraag WIA-uitkering of ontslagaanvraag.

Ben je eigen risicodrager en wil je weten wat de casemanagers ná 2 jaar ziekte voor je kunnen betekenen in bijvoorbeeld herbeoordeling WGA of ziek uit dienst? Neem dan contact met ons op.

De inzet van een casemanager binnen jouw organisatie is maatwerk. Hiervoor zijn verschillende contractvormen aanwezig. Bespreek met ons je wensen en wij zullen aangeven wat het beste past en wat de kosten zijn.

Benieuwd naar de beste strategie voor jouw verzuimvraagstuk?

Maak vandaag nog een afspraak! Of bel voor meer informatie: 085 – 902 39 99.