Preventie

Je verzuimpercentage terugbrengen of beter: verzuim voorkomen. Samen met Schakel werk je aan een gedegen aanpak om dit mogelijk te maken. Onze tools en diensten zijn zo ontwikkeld dat jouw bedrijf een deel van de uitvoering van het verzuimmanagement (tijdelijk) kan uitbesteden aan Schakel. In samenwerking met ons eigen specialistennetwerk kun je bij ons terecht voor onder meer:

RI&E

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is de basis van jouw arbobeleid. Werk brengt nu eenmaal risico’s met zich mee. Het RI&E maakt inzichtelijk waar op de werkvloer gevaren op de loer liggen en wat de mogelijke effecten ervan zijn. En welke maatregelen je moet treffen. In de Arbowet is vastgelegd dat elk bedrijf met personeel aan een RI&E moet voldoen. Schakel kan deze evaluatie, al dan niet samen met de opdrachtgever of een externe partij, uitvoeren en zo nodig advies uitbrengen.

A&O

Als het gaat om Arbeid & Organisatie onderzoeken we de relatie tussen onder meer werkdruk, welzijn en omgeving van werknemers. Door factoren als fusies, stress, cultuurverschillen, agressie en nieuwe technologie kan de motivatie of gezondheid van een werknemer negatief worden beïnvloed. Schakel kan specifiek nagaan hoe medewerkers binnen een organisatie reageren op bepaalde invloeden en hoe eventuele gezondheidsklachten (bijvoorbeeld burn-out) voorkomen kunnen worden.

Keuringen

Sommige functies vereisen specifieke staat van gezondheid en vallen daarbij onder de wettelijke verplichting van aanstellingskeuringen.

Bij Schakel Verzuimmanagement kun je terecht voor de volgende keuringen:

 • Ambulancekeuring
 • Brandweerkeuring
 • Chauffeurskeuring
 • Rijbewijskeuring
 • Taxipaskeuring

Wil je meer weten over deze en andere aanstellingskeuringen, neem dan contact met ons op.

Interventies

Een interventie is op twee manieren in te zetten: ter voorkoming van ziekteverzuim of juist bij re-integratie van een zieke werknemer. Doel van interventies is het voorkomen van gezondheidsklachten, of ter ondersteuning bij het hervatten van het eigen werk, passend ander werk bij de eigen werkgever of daarbuiten. Schakel werkt samen met verschillende zorgvuldig geselecteerde partijen die passen bij onze visie. Deze partners bieden ruime ondersteuning op diverse vlakken.

Voorbeelden van interventies die door Schakel worden ingezet zijn:

 • Arbeidsrevalidatietraining
 • Beweegcoaching op de werkvloer
 • Multidisciplinaire programma’s
 • Coaching mentaal
 • Leefstijlcoaching
 • Budgetcoaching
 • Mediation
 • Tweede spoorbegeleiding
 • Trauma-opvang

PMO

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) toont aan hoe het is gesteld met de algemene psychische en fysieke gezondheid van een werknemer. Een PMO heeft als voornaamste doel mogelijke problemen of risico’s vroegtijdig te onderkennen, te voorkomen of te behandelen. Met een voor de werksituatie relevante, gevalideerde signaleringsvragenlijst worden zaken als werkbelasting, werkdruk, werkbeleving en werkvermogen van de werknemers inzichtelijk gemaakt en worden aanbevelingen gegeven indien er gezondheidsrisico’s zijn gesignaleerd.

Verzuim aanpakken of voorkomen?

Maak vandaag nog een afspraak! Of bel voor meer informatie: 085 – 902 39 99.