Quick Scan Eigen Regie

Quick Scan Eigen Regie

De consultant van Schakel schetst aan de hand van een uitgebreid vraaggesprek de huidige en de gewenste situatie op het gebied van verzuimmanagement en duurzame inzetbaarheid van personeel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het 4-Fasenmodel (TNO/NVAB) en de Schakel Quick Scan Verzuimregie.

Op basis van inzicht en ervaring van Schakel enerzijds en de cultuur en wensen van de organisatie zal een ontwikkeltraject worden voorgesteld. Dit ontwikkeltraject heeft als doel om zoveel mogelijk kennis over te dragen en vaardigheden te ontwikkelen binnen de organisatie, zodat de gewenste doelen kunnen worden bereikt.

Onze dienstverlening