De verzuimmodules

De verzuimmodules

Met deze module bent u aangesloten bij een gecertificeerde arbodienst als u onder de vangnetregeling valt.
U heeft de beschikking over de inzet van een bedrijfsarts, maakt gebruik van het verzuimmanagementsysteem en u kunt zelf managementrapportages draaien. Daarbij heeft u altijd een vaste contactpersoon die u op weg helpt en met raad en daad bij staat.
In het verzuimmanagementsysteem wordt het proces dat past bij uw organisatie geactiveerd, zodat u en wij weten wie wat doet wanneer er sprake van verzuim is. Ook preventieve en zwangerschapsdossiers kunt u in het verzuimmanagementsysteem volgen.

Deze module wordt aanvullend op de module Aansluiting afgesloten.
U heeft hiermee een samenwerking met de bedrijfsartsen voor de medische beoordeling van arbeidsongeschiktheid, advies met betrekking tot re-integratiemogelijkheden en overige medische expertise. De bedrijfsarts past net als alle andere betrokkenen zijn rol aan, aan de fase van ontwikkeling waarin de organisatie zich bevindt. We maken duidelijke afspraken en stemmen elkaars verwachtingen af.

Met StartUp helpt Schakel Verzuimmanagement u bij het opstarten van uw onderneming of wanneer u voor het eerst personeel in dienst heeft.

U houdt u bezig met wat u moet doen om uw bedrijf in de markt te zetten en gezond te laten groeien.
Wij ondersteunen u bij verzuim. Wij pakken direct de verzuimmeldingen op en leren u gaandeweg wat u moet doen met verzuimend personeel.
U bent verzekerd van een verzuimmanagementsysteem en u heeft de beschikking over een bedrijfsarts wanneer u die nodig heeft.

In de module StartUp krijgt u een vast aanspreekpunt, die ook uw casemanager is. Deze verzuimspecialist volgt uw bedrijf op afstand en geeft u advies waar nodig en gewenst.

De casemanager belt u op dag 2 van een verzuimmelding en overlegt over de aanpak van het verzuim en het eventuele contact met de werknemer.

De casemanager houdt contact in week 2, 4 en 6.
Alle activiteiten die hierna nog nodig zijn, worden uitgevoerd en gefactureerd op verrichtingenbasis.

Als het nodig is, schakelen wij een bedrijfsarts in in week 6 voor het maken van een Probleemanalyse en kunnen wij u helpen bij het opstellen van het Plan van Aanpak.

Samen bespreken we welke aanvullende dienstverlening u nodig heeft, bij voorbeeld Preventief Medisch Onderzoek, een vertrouwenspersoon, interventies of een Risico-inventarisatie en Evaluatie.

Als uw verzuim laag is, houdt u de kosten ook laag, want u betaalt de overige dienstverlening (zoals de bedrijfsarts) op basis van afgenomen verrichtingen.

Wij voeren voor u het Poortwachter case_mg_12811management uit. Wij bewaken het totale proces, zorgen voor een correcte dossieropbouw en voorkomen vertraging in wettelijke termijnen.
Wij helpen u bij een juiste vertaling van het oordeel van de bedrijfsarts naar een concreet Plan van Aanpak.
Zo hoeft u zich geen zorgen te maken of er wel op tijd met re-integratie wordt gestart en krijgt u duidelijke adviezen wanneer het herstel of de werkhervatting stagneert.
Het kan een tijdelijke overname zijn van het casemanagement of kan worden ingezet als back-up voor de organisatie waar nog niet altijd alles loopt zoals het zou moeten.

Deze module is af te sluiten als (tijdelijke) aanvulling op de module Casemanagement.
Een Senior Casemanager van Schakel vervult een ondersteunende en signalerende rol en zal bij voorkeur kennis overdragen aan de leidinggevenden of de interne verzuimspecialist van de klant, zodat daadwerkelijk gewerkt kan worden aan het nemen van Eigen Regie.
Het doel is om met hoge intensiteit grip te pakken op de verzuimproblematiek, wat direct leidt tot kostenverlaging.
Tijdige signalering van dreigend langdurig of complex verzuim, het signaleren van stagnatie, matching van de copingstijl en de verzuimmanagementstijl, signalering op conflictrisico dóór verzuim, ondersteuning bij versnelde en duurzame re-integratie, sturen op deelherstel, advies m.b.t. sanctionering of het inzetten van een deskundigenoordeel en het inzetten van interventies zijn allemaal onderdelen van de module Grip die u mag verwachten.

In deze module zal een verzuimspecialist of consultant u zowel op individueel, team- als organisatieniveau coachen en ondersteunen.
Niet alleen leidinggevenden, maar ook P&O of beleidsmedewerkers kunnen worden ondersteund bij het ontwikkelen van hun eigen verzuimmanagement.

De onderwerpen zoals die door Schakel worden uitgevoerd in de module Grip, komen aan bod bij Coaching, aan de hand van de behoefte van de organisatie.
Wij zijn sparringpartner voor complexere dossiers, creëren inzicht in ontstaan en oplossen van verzuimsituaties. Wij kunnen deelnemen aan verzuimoverleggen en u helpen deze structureel en efficiënt in te vullen. Wij signaleren trends en helpen u zelf verzuimspecifieke zaken te herkennen en er op in actie te komen.
Coaching is altijd maatwerk, u mag dan ook een flexibele partner verwachten.

Onze dienstverlening