Arbeidsdeskundig onderzoek en advies

Arbeidsdeskundig onderzoek en advies

Een Arbeidsdeskundige is een specialist op het gebied van belasting en belastbaarheid: wat wordt van een werknemer gevraagd in een bepaalde functie en wat kan iemand aan?
Daarnaast is een arbeidsdeskundige expert op het gebied van wet- en regelgeving en kan hij of zij werkgevers ondersteunen bij de aanpak van problematisch verzuim.

Een Arbeidsdeskundig Onderzoek vraagt u meestal aan tegen het einde van het eerste ziektejaar of wanneer de bedrijfsarts aangeeft dat uw werknemer niet terug kan keren in zijn eigen functie. Tijdens het onderzoek wordt beoordeeld wat de mogelijkheden van de werknemer zijn op basis van de vastgestelde (medische) beperkingen. Is de werknemer nog in staat is het eigen werk uit te voeren, eventueel met aanpassingen. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, wordt beoordeeld of de werknemer ander passend werk bij de eigen werkgever kan doen en of de werkgever deze mogelijkheden heeft.

Zijn er bij de eigen werkgever geen mogelijkheden, dan wordt beoordeeld of de werknemer mogelijkheden heeft om passend werk buiten het eigen bedrijf te vinden (spoor 2).

Het Arbeidsdeskundig Onderzoek wordt uitgevoerd op de werkplek. De arbeidsdeskundige heeft gesprekken met leidinggevende en werknemer, de werkplek wordt geanalyseerd en de persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden van de werknemer worden in kaart gebracht.

Hiervan wordt een rapport gemaakt, met daarin de bevindingen, conclusie en advies aan werkgever en werknemer. Bij voorkeur komt de Arbeidsdeskundige de conclusies en bevindingen persoonlijk aan u toelichten. Daarnaast kunt u nog lang na het verrichte onderzoek de Arbeidsdeskundige raadplegen met betrekking tot aanvullend advies en/of toelichting. Deze nazorg is uiteraard kosteloos!

Bij langdurig verzuim kunt u na circa 3 maanden een arbeidsdeskundige inschakelen om een inschatting te geven van het verloop van herstel en werkhervatting. Zo kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat verzuim langer duurt dan noodzakelijk.
Deze 13e weeks dossierchecks zijn korte evaluaties van het verloop van het dossier, gemiste kansen, controle van de noodzakelijke documenten en leveren altijd een advies op.

Met Dossierscreenings laat u een arbeidsdeskundige naar een aantal, meestal wat lastigere verzuimdossiers kijken. U krijgt advies, specifiek en algemeen, en desgewenst verdere ondersteuning bij het oplossen van ingewikkeldere verzuimproblemen.
Onze Arbeidsdeskundige houdt u respectvol een spiegel voor en helpt u weer grip op uw verzuimdossiers te pakken.

Een Haalbaarheidsonderzoek helpt u te onderbouwen of iemand met een bestaande arbeidsbeperking die gaat re-integreren, geschikt is om duurzaam te re-integreren in een bepaalde functie.
Ook wanneer er twijfel is over de slagingskans van een 2e spoor traject, kan een Haalbaarheidsonderzoek uitkomst bieden. Als blijkt dat er voor uw werknemer onvoldoende kansen op de arbeidsmarkt zijn, helpt dit document u bij het aanvragen van een vervroegde WIA beoordeling.

Als een werknemer bij u of een andere werkgever re-integreert, wilt u in sommige situaties weten wat de loonwaarde is. Bijvoorbeeld om het nieuwe inkomen te kunnen bepalen wanneer een werknemer gedeeltelijk arbeidsgeschikt in dienst blijft of een andere functie bij u gaat uitoefenen.

De Arbeidsdeskundige geeft u een objectief oordeel over de loonwaarde van de werknemer. Hierbij maken wij gebruik van een gevalideerde officiële arbeidsdeskundige methodiek.

Net als bij een Arbeidsdeskundig Onderzoek bezoeken wij de werkplek en brengen wij de functie in kaart. Daarnaast kijken wij naar het huidige functioneren van de werknemer om vervolgens tot een loonwaardebepaling te komen.

Onze dienstverlening