Dienstverlening

Dienstverlening

Schakel is specialist in het begeleiden van de ontwikkeling van een organisatie naar meer regie op verzuim. Maar uiteraard ondersteunen wij met dezelfde passie ook organisaties die helemaal niet specifiek voor Eigen Regie of de Maatwerkregeling kiezen.

We stappen in op het punt waar de organisatie staat. Daarvoor is analyse en transparantie noodzakelijk. Onze kritische houding heeft als doel een organisatie te kunnen ondersteunen om de eigen gestelde doelen te kunnen behalen. In feite zijn we de trainer en coach van het estafette team _mg_13151dat zowel foutloos wil lopen als ook een medaille wil behalen. Om aan te kunnen sluiten bij de hiaten die een organisatie in bepaalde fasen van de ontwikkeling heeft, hebben we een aantal modules ontwikkeld die aan of uit gezet kunnen worden gedurende de samenwerking.

Onze modules zijn zó ontwikkeld, dat men een deel van de uitvoering van het verzuimmanagement (tijdelijk) kan uitbesteden aan Schakel.
Gaandeweg coacht Schakel P&O en/of de leidinggevenden om deze rol over te nemen. Dit doen wij door middel van trainingen en ‘coaching on the job’. Wanneer een deel van de taken binnen verzuimmanagement over gaat naar een medewerker van P&O of de leidinggevenden, wordt het geautomatiseerde proces ook aangepast en verandert de rol van de betrokkenen. Iedereen krijgt een duidelijk overzicht van wat van hem of haar wordt verwacht in een chronologische actielijst.

Onze dienstverlening